Kunststof overal

Gastles

Gastles Kunststof overal

bla

Opbouw gastles Kunststof overal

Wat wordt er allemaal behandeld?

De gastles duurt in totaal 95 minuten. Hieronder is het tijdschema weergegeven. De taken zijn onderverdeeld tussen docent, de NRK ambassadeur en eventueel nog een medewerker uit de kunststofindustrie.

Docent
- heeft de taak om orde te houden in de klas.
NRK ambassadeur - een vertegenwoordiger van de Nederlandse Rubber en Kunststofindustrie verzorgd de gastles.
Medewerker kunststofindustrie
- naast de ambassadeur komt er eventueel nog een medewerker uit een kunststofbedrijf mee die over zijn of haar werkzaamheden verteld.

Tijd (min) Wie Wat
    0-10    docent

  inloop + introductie

   10-35             NRK ambassadeur

  introductie kunststoffen

   35-65   leerlingen

  kunststofspel

   65-75   ambassadeur

  bespreken spel

   75-85   ambassadeur/         
 medewerker bedrijf

  koppeling aan beroepenveld 

   85-90   leerlingen

  interactieve kunststof Quiz

   90-95   ambassadeur

  afsluiting