Bioplastics

Bioplastics maken we uit biologische grondstoffen, meestal plantaardig materiaal. Dus het zijn plastics (of kunststoffen) niet gemaakt van aardolie.

 

Waarom bioplastics?

Door het vele gebruik van plastics, gemaakt van stoffen uit aardolie, o.a. als verpakkingsmiddel krijgen we ook te maken met veel afval. En dat is niet duurzaam.
Een deel van het huidige plastic afval kunnen we tot iets anders verwerken. Dat kan bijvoorbeeld bij sommige thermoplasten. Je smelt het plastic afval en je maakt er iets anders van. Maar een ander toch ook groot deel kunnen we nu niet veel anders mee dan het verbranden. Dat levert warmte, maar ook een forse CO2-uitstoot. Bovendien hebben we op die manier steeds weer nieuwe aardolie nodig om nieuw plastic te maken. Daarom zijn we op zoek naar andere grondstoffen van natuurlijke oorsprong voor plastic of kunststoffen. Die groep kunststoffen worden ook wel bioplastics genoemd. Zo maken we de maatschappij duurzamer.

Mais, aardappelen en suikerriet

En die andere grondstoffen vonden we in de vorm van plantaardig materiaal. Uit mais, aardappelen en suikerriet maken we al enige tijd bioplastics. In scheikundige taal: op eenvoudige manier halen we geschikte monomeren uit de moleculen in de planten. En van die monomeren maken we polymeren. We hebben het dus over biopolymeren!
Die biopolymeren hebben dezelfde eigenschappen als de polymeren die uit olie zijn gemaakt en kunnen meestal gerecycled worden.Van plantaardig materiaal kunnen ook biologisch afbreekbare kunststoffen worden gemaakt. Dit plastic wordt weer omgezet in CO2, water en andere stoffen.  De afbraak lukt alleen in speciale vergistingsinstallaties.

 

Polymelkzuur

Een mooi voorbeeld is polymelkzuur. De afkorting is PLA naar het Engelse poly lactic acid. PLA maken we uit melkzuur. Melkzuur maak je in je spieren bij intensief sporten (verzuring), en het ontstaat bij het zuur worden van melk, maar je kunt het ook makkelijk uit bijv. mais maken. En de melkzuurmoleculen kunnen we in een fabriek koppelen tot lange polymeermoleculen. Een kunststof dus.

PLA is een thermoplast. Je kunt hem dus verwarmen, dan wordt het vloeibaar en is er een voorwerp van te maken. Bijvoorbeeld verpakkingsfolie of plastic bekertjes of hechtdraad dat chirurgen bij operaties gebruiken. PLA kan worden gerecycled, maar is ook biologisch afbreekbaar!

© 2024 C3 - Design en ontwikkeling: Accent Interactive